Az oldalt üzemelteti Krizsanyik László Kútfúrómester
Kútfúrás


     de     hu

A weblapot meglátogatók száma:


Kútfúrás garanciával!

 

Ha kutat szeretnél kattints ide!

Vitajte na našej stránke.

Ak máte záujem o vrtanie studne tak ste na správnom mieste, pretože určite vám pomôžene k tomu, aby ste mali vlastnú studňu s pitnou vodou rep. úžitkovou vodou - " Voda je život, preto žite a zaplate iba raz a máte vodu gratis na celý život".
Sme firma zaoberajúca sa vrtaním studní do 250m profesionálne od roku 1985, pričom v prípade, že sa rozhodnete pre nás, tak vám garantujeme nájdenie prameňa na vašom pozemku, čo znamená, že nevrtame hocikde, ale tam kde sa nachadzajú pramene spodných vôd, resp. vieme určiť tektonický zlom podložia to znamená, že vŕtame v miestach kde sa nachádzajú poruchy spodného podložia, v ktorých tečú spodné vody,ktoré vieme samostatne určiť .
Vrtné práce vykonávame vrtnou súpravou LVE 70 za pomoci kompresora , ponorného vŕtného kladiva a jadrových vŕtakov pričom, priemer vŕtanej diery je 250mm a do vrtu vkladáme rúry 200mm .Do takto urobenej vŕtanej studne je možné potom zaviesť čerpadlo (15cm), ktoré je bežné dosťať v predajni s čerpadlami. Zhotovenú studňu komplet niekoľko krát vyčerpáme až do úplnej čistoty vody.

Zároveň sa zaoberáme aj čistením už zhotovených studní vŕtaných ako aj kopaných.


Prečo vŕtanú studňu ???
Z kopanej studne sa čerpá len plytká podzemná voda, ktorá býva hlavne kvôli presaku vrchných vôd často horšej kvality.
• U kopanej studne je v skružiach oddelené veľké množstvo vody (1000- 3000.l) od podzemného prúdenia, takže sa nedá zaručiť stabilná kvalita.
• V kopanej studni často dochádza k sezónnemu poklesu hladiny vody, až k vysíchanu zdroja.
• Správne zvolená konštrukcia vŕtanej studne a jej dostatočná hĺbka zaručí stabilnú kvalitu a výdatnosť čerpanej vody.

V prípede. že vás naša ponuka zaujala kontaktujte nás radi vám pomôžeme zrealizovať vašu vlastnú studňu.

Ladislav Krizsanyik, majster

FúrófejekKútfúrás
vrtannie